นอกจากนี้ OSKA ยังมีบริการออกแบบแบตเตอรี่ หรือ ผลิตแบตเตอรี่ตามความต้องการเฉพาะ ทั้ง OEM และ ODM  รวมถึงการเปลี่ยนไส้เซลล์แบตตเตอรี่

เพื่อรองรับหน่วยงานที่นำเข้าอุปกรณ์ หรือ ธุรกิจที่ต้องการแบตเตอรี่ในรูปแบบพิเศษ ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องตลาดทั่วไป  

ODM-OEM - รับผลิต เปลี่ยนเซลล์ แบตทุกประเภท

เรียงตาม :
Engine by shopup.com