ในปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในกลุุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า / TUK TUK / รถจักรยาน ได้มีการพัฒนาให้รถเหล่านั้นขับเคลื่อนด้วยใช้แบตเตอรี่ทีสามารถชาร์จซ้ำได้  และรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่เราเรียกว่า SEGWAY เริ่มมีเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี 2550 ซึ่งแพร่หลายในกลุ่มของกิจกรรมรักษาความปลอดภัย การตรวจการ และการท่องเที่ยว ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงในหน่วยงานด้านความมั่นคงบางส่วน ซึ่งแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้าเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานเดียวที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์และวงจรความคุมการบังคับเลี้ยงและการทรงตัวต่างๆ

     เมื่อใช้งานไปได้ 2-3 ปี แบตเตอรี่ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ และ ประมาณ 5 ปีแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพโดยสมบูรณ์ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละลูกมีราคาสูงเกือบครึ่งหนึ่งของราคาตัวรถ ในฐานะที่ ออสก้า เป็นผู้เชี่ยวชาญแบตเตอรี่ จึงได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆให้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ทดแทนแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเดิมได้ และ สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นในราคาที่ ประหยัดลง ซึ่ง ออสก้า ก็ยินดีตอบรับคำร้องขอเหล่านั้นและเริ่มต้นพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมรถไฟฟ้า และภายหลังการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ออสก้าก็สามารถส่งมอบเซลล์แบตเตอรี่คุณภาพสูงเหล่านั้นให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลงได้กว่าครึ่งนึ

 

EV -ยานยนต์ไฟฟ้า

เรียงตาม :
Engine by shopup.com