OSKAได้พัฒนาเซลล์แบตเตอรี่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท Power tools เช่น สว่านไฟฟ้า หรือเครื่องมือช่าง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ วัสดุที่ชำรุดเสียหาย ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานและทนทาน ถือว่าเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

Drills - สว่านไฟฟ้า

เรียงตาม :
Engine by shopup.com