ดูหน้า

OSKA COMPANY PROFILE

OSKA COMPANY PROFILE

ออสก้า แบตเตอรี่

          เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2538  ตลาดสินค้า IT เติบโตเป็นอย่างมาก  จากการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ของอุปกรณ์ไอทีแบบพกพา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Notebook GPS navigator กล้องดิจิตอล ฯลฯ  ส่งผลให้ตลาดสินค้าไอที มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การเข้ามาทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าอย่างรวดเร็วส่งผลให้เทคโนโลยีที่เพิ่งออกจำหน่ายไปไม่นานกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเป็นสินค้าตกรุ่นและไม่ได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงมุ่งความสำคัญไปที่ นวัตกรรมใหม่ๆที่จะออกมาทดแทนและลดการสนับสนุนเรื่องของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์ไอทีไปในที่สุด

  
  
  
  
  
  

 

          ออสก้า เล็งเห็นถึงความจำเป็นเรื่องของการมีพลังงานสำรอง และต้องการที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยโดยได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ IT ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าว ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าคุณภาพของคนไทย  ในราคาที่เหมาะสม  ออสก้า จึงได้มุ่งมั่นทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา  เพื่อทำให้แรงบันดาลใจนั้นเป็นจริงจนมาถึงปัจจุบัน  ออสก้ามั่นใจว่าจะยืนหยัด  และอยู่คู่คนไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

  
  

   

       

 

          ออสก้า ไม่ได้พัฒนาเพียงแค่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภครายย่อยเท่านั้น  ด้วยศักยภาพที่มีและทีมงานที่มีความพร้อม จึงได้ขยายการให้บริการไปยังส่วนตลาดอื่นๆเพิ่มขึ้น ได้แก่  แบตเตอรี่สำหรับ ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม วิทยุสื่อสารทางราชการ  แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ด้านความมั่นคง  รวมถึงการรับออกแบบ และให้คำปรึกษาแบตเตอรี่ IT ครบวงจร  เช่น  แบตเตอรี่สำหรับรถ SEGWAY, แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ, แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ ฯลฯ 

          ปัจจุบัน  ออสก้า ยังไม่หยุดคิดค้น และพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ด้วยอุปกรณ์  และเครื่องจักรที่ทันสมัย  ภายใต้ขั้นตอนที่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิต  และตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ที่ลูกค้าได้รับทุกก้อนมีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุดเพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของวงการแบตเตอรี่ไทย

 

ผู้เชี่ยวชาญแบตเตอรี่ IT ครบวงจร

          ดังคำกล่าวที่ว่า “ทุกปัญหาแบตฯ มีคำตอบ”  จึงมั่นใจได้ว่า  ออสก้า เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และเชี่ยวชาญ(ด้าน)แบตเตอรี่อย่างแท้จริง  โดยมีการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  Call Center (ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08:00 -17:00 น.) และช่องทาง Online อื่นๆ อาทิ Website, Facebook, IG, Line@ และ Line Messenger ที่พร้อมให้บริการทุกวัน ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม

  : 02-730-0022

  : OSKABatteryExpert

  : OSKABATTERY

  : @oska

  : info@oskabatt.com

 

คุณภาพ คือสิ่งสำคัญ

ออสก้า พิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ จากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ นำมาผ่านกระบวนการประกอบ และเข้าสู่การตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  เพื่อให้มั่นใจว่าได้ส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  โดยมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นสามารถให้ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด

  

ออสก้า เข้มงวดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนผลิตและหลังส่งมอบไปยังร้านค้า โดยการนำแบตเตอรี่กลับมาเข้าสู่กระบวนการทดสอบอีกครั้งหลังจากส่งไปยังร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อให้แบตเตอรี่ทุกก้อนของ ออสก้า มีความสดใหม่และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ออสก้า ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหรกรรม (สมอ.) โดยใช้เลขที่ มอก 2217-2548  ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันในคุณภาพของแบตเตอรี่ออสก้า ได้เป็นอย่างดี

 

 

การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

                ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ออสก้า  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการดีๆ ที่ ออสก้า มุ่งหวังที่จะตอบแทนคืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยแบ่งเป็นประเภทโครงการ ดังนี้

 

โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่ ออสก้า ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่  มองเห็นถึงปัญหาของแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพที่กลายเป็นขยะจำนวนมาก  ซึ่งเป็นผลเสียโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น ออสก้า จึงอาสาที่จะรับผิดชอบปัญหาดังกล่าว  โดยการเป็นตัวแทนศูนย์กลางรับแบตเตอรี่เสื่อมสภาพทุกชนิด ทุกยี่ห้อ  เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี โดยได้ร่วมมือกับองค์กรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่ดำเนินกิจกรรมด้านการกำจัดขยะมีพิษอย่างถูกวิธี โดยเริ่มจากการส่งมอบแบตเตอรี่เสื่อมสภาพภายในกิจการเองไปกำจัดก่อน และ ได้ร่วมกับคู่ค้าต่างๆในการจัดตั้งจุดรับแบตเตอรี่เสื่อมสภาพจากทั่วประเทศเพื่อนำมารวบรวมไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
  

 

 

โครงการทางด้านสังคม

๑ หนึ่งใบเพื่ออีกหนึ่งคน เป็นโครงการที่มุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสตามชนบท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  ด้วยการร่วมกับทาง Camera gear แบรนด์กระเป๋ากล้องชั้นนำ  จัดทำโครงการ กระเป๋าเพื่อน้อง “๑ for ๑ หนึ่งใบเพื่ออีกหนึ่งคน” ขึ้น โดยในทุกๆการซื้อกระเป๋ากล้อง Camera Gear ๑ ใบเท่ากับการได้ร่วมมอบกระเป๋านักเรียนให้เด็กที่ขาดแคลน และร่วมปันความสุขให้กับน้องๆ ในชนบท ที่ห่างไกล ซึ่งในกระเป๋า Camera Gear จะมีโปสการ์ด ๑ ใบ (แบ่งเป็น 2 ส่วน) ส่วนแรกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการได้เขียนข้อความให้กำลังใจถึงน้องๆ ที่ได้จะรับกระเป๋านักเรียน และทางบริษัทฯ จะนำกระเป๋านักเรียนพร้อมโปสการ์ดจากผู้เข้าร่วมโครงการ ไปมอบให้กับน้องๆเหล่านั้น และส่วนที่ 2 จะเป็นพื้นที่เพื่อให้น้องๆได้เขียนข้อความขอบคุณและความรู้สึกตอบกลับมายังท่านผู้เข้าร่วมโครงการ

  
  
  

 

 

โครงการทางด้านการศึกษา

โครงการเผยแพร่และส่งเสริมการถ่ายภาพ (โปรฯ สอนน้อง)เป็นโครงการที่มุ่งหวังพัฒนาการศึกษาทางด้านการถ่ายภาพให้กับเยาวชน และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการถ่ายภาพในหัวข้อต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ผ่านทางวิทยากร หรืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ กว่า 13 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

  
  
  
  
  


16 มกราคม 2563

ผู้ชม 19971 ครั้ง

Engine by shopup.com