ดูบทความวพ.ทบ. จับมือ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ผลิตแบตเตอรี่เพื่อต่อยอดโครงการวิจัย

วพ.ทบ. จับมือ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ผลิตแบตเตอรี่เพื่อต่อยอดโครงการวิจัย

หมวดหมู่: ข่าวสาร

วพ.ทบ. จับมือ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ผลิตแบตเตอรี่เพื่อต่อยอดโครงการวิจัย

     วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๖๓ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ครบวงจร มากว่า 25 ปี ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ในการให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกนำโดย พ.อ.รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๑) พ.อ.สัมพันธ์ นางาม ผู้แทน กมฐ.สวพ.ทบ. พ.อ.หญิง ทิวาพร ศรีวลัย หน.กสท.สวพ.ทบ. และ พ.อ.สมศักดิ์ ชูสุทธิสกุล ผู้แทน กวพ.สวพ.ทบ.ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยและพัฒนาและโรงงานบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อตรวจความพร้อมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เพื่อต่อยอดผลงานการวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดยสวพ.ทบ.ร่วมมือกับสวทช. และมอบหมายให้กับบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช.เป็นผู้ผลิตต้นแบบเพื่อนำมาทดสอบการใช้งานในกองทัพต่อไป
ตลอดการเข้าเยี่ยมชมได้มีการประชุมหารือเพื่อประสานแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับแบตเตอรี่อื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มเติมในหน่วยงานอื่นๆ โดยมี คุณอนุกูล สภานุชาต ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและควบคุมมาตรฐาน และ   คุณเตวิทย์ รัตนตั้งปฐพี ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโปรเจคพิเศษ ของบริษัท ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมทั้งพาคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการผลิตต้นแบบแบตเตอรี่ให้ได้คุณภาพตามผลงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ

    

 

    

25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 788 ครั้ง

Engine by shopup.com