ดูบทความบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดหมู่: ข่าวสาร

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ของประเทศไทยมากว่า 25 ปี ได้ให้การต้อนรับคณะของ รศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คนที่ 3 จากขวา)  พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คนที่ 1จากซ้าย)  และ ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัยผลงานวิจัยการทำงานเกี่ยวกับวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าใน “แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คนที่ 2 จาก ขวา) ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ โดยครั้งนี้ทาง บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ได้ร่วมอัพเดทข้อมูลธุรกิจแบตเตอรี่ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ ทั้งภาพรวมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท รวมถึงได้ร่วมอัพเดทความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกันที่มีมาตลอด 3 ปี อาทิเช่น โครงการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ โครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ เพื่อการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในเรื่องพลังงานสะอาด ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ส่งผลให้เกิดการเกื้อหนุนระหว่างนักวิจัยและสถานประกอบการ ในการนำเอาผลงานวิจัยมาใช้จริงในเชิงพานิชย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
            ทั้งนี้ทางบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ได้ถือโอกาสมอบกระเช้าเป็นการแสดงความยินดีต่อ รศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ในฐานะเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนล่าสุดด้วย

 

 

12 มีนาคม 2563

ผู้ชม 939 ครั้ง

Engine by shopup.com