ดูบทความแบตเตอรี่ที่เสีย...ไปอยู่ที่ไหน

แบตเตอรี่ที่เสีย...ไปอยู่ที่ไหน

หมวดหมู่: ข่าวสาร

แบตเตอรี่ที่เสีย...ไปอยู่ที่ไหน

     ปัจจุบันมีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพต่ำมาตรฐานมาจำหน่ายมากมาย ซึ่งปัญหาก็มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ เกิดการกัดกร่อนรุนแรงจนสารเคมีรั่วไหลมาสร้างความเสียหายถาวรให้กับอุปกรณ์นั้นๆ กรณีสัมผัสโดนผิวหนัง หรือเผลอนำเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรง หรือถึงกับเสียโฉมในบางคน และที่ร้ายที่สุดคือ ด้วยสารเคมีที่มีความไวต่อปฏิกิริยาสูง การไปกระตุ้นจะส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรในระบบ ทำให้แบตเตอรี่บวม เกิดความร้อน มีประกายไฟ และระเบิดขึ้นได้ดังที่เป็นข่าวมาแทบทุกปี

      ทางภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรฐาน มอก. ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นข้อสังเกตได้ว่าสินค้าตัวได จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัยแน่นอน ทั้งต่ออุปกรณ์ที่ใช้ ต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

      ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกะทบของปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงส่งแบตเตอรี่เสีย ส่งไปทำลายอย่างถูกวิธี 

 

 

10 มกราคม 2563

ผู้ชม 781 ครั้ง

Engine by shopup.com