ผลผลิตจากความตั้งใจ ที่จะพัฒนาวงการแบตเตอรี่ไทยให้ก้าวหน้า จึงได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านชาร์จคุณภาพสูงทั้ง 2 Series คือ ถ่านชาร์จมาตรฐาน TORIYAMA ที่ให้พลังงานสูงใช้งานได้ยาวนาน และ ถ่านชาร์จแบบคายประจุช้าพิเศษ INFINI ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตรงการเก็บพลังงานไว้ได้ยาวนานกว่า มีอัตราการคายประจุต่ำกว่าชาร์จทั่วไป โดยผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ สามารถเก็บพลังงานได้นาน 1 ปี โดยมีอัตราคายประจุเพียง 15-25% เท่านั้น

Rechargeable - ถ่านชาร์จ/แท่นชาร์จ

เรียงตาม :
Engine by shopup.com